Mid-season sale |   Objaviť
To translate our pages please use the Google Translate:
Change language   |   Výběr měny  CZK   EUR 
Všetko skladom | Doručenie zadarmo nad €120 | Zvýhodnené vrátenie & výmena
kos
Do pokladny
Přidáno do košíku

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení
II. Uživatelský účet na Chicshop.cz
III. Kupní smlouva
IV. Cena zboží a platební podmínky
V. Odstoupení od kupní smlouvy
VI. Přeprava a dodání zboží
VII. Práva z vadného plnění
VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran
IX. Ochrana osobních údajů
X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání dat cookies
XI. Doručování
XII.Závěrečná ustanovení


REKLAMAČNÍ ŘÁDOBCHODNÍ PODMÍNKY CHICSHOP.CZ

Adresa pro doručování zboží, reklamací, písemností a dalších dokumentů nebo a zásilek je:

Chicshop.cz,
Závodní 751/8,
Teplice, 41501
(otevírací doba PO-PÁ 09:00-12:00 a 13:00-17.00)

Kontaktní telefonní číslo sloužící jako linka péče o zákazníky:
+420 774 080 006 (provozní doba pondělí-pátek 09:00-17:00)
email: info@chicshop.cz


 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) CHIC FASHION GROUP s.r.o., Závodní 751/8, Teplice 41501 IČO: 035 05 928, plátce DPH, C 34767 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.chicshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající doplňovat a měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

II. Uživatelský účet na Chicshop.cz

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Přihlášením do uživatelského účtu kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

III. Kupní smlouva

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu (www.chicshop.cz) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Webové rozhraní obchodu www.chicshop.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu.

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do nákupního košíku v elektronické podobě webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). ​

6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky)

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby

9. Dárkové poukazy a slevové kódy

 • Po zakoupení dárkového poukazu (dále jen Poukaz) obdržíte zásilku s poukazem na hodnotu nákupu
 • V internetovém obchodu můžete zakoupit poukazy v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 5000 Kč
 • Dle domluvy lze vystavit dárkový poukaz na individuální vámi určenou částku
 • Dárkové poukazy a slevové kódy opravňují kupujícího ke slevě z kupní ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty. Slevu může kupující uplatnit v rámci uzavírání jednotlivých kupních smluv s prodávajícím, a to zadáním ID kódu obsaženého na zakoupeném dárkovém poukazu, resp. slevového kódu, do objednávky.
 • Dárkový poukaz nebo slevový kód lze uplatnit prostřednictvím internetového obchodu po zadání identifikačního kódů (ID kód) do kolonky ''slevový poukaz na nákup'' v průběhu objednávky v sekci pokladna.
 • Poukaz je nutné využít v jeho celkové hodnotě při jedné objednávce. 
 • Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Není-li dárkový poukaz nebo slevový kód uplatněn před uplynutím lhůty jeho platnosti, zaniká právo na jeho uplatnění, resp. právo na slevu z kupní ceny zboží, a to bez náhrady (vyplacení slevy v hotovosti stejně jako jakákoli jiná kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu a/nebo slevového kódu jsou vyloučeny).
 • Hodnotu poukazu lze odečíst z konečné ceny zakoupeného zboží, pokud je konečná cena vyšší než cena poukazu.
 • Dárkový poukaz lze uplatnit pouze na cenu zboží; nelze uplatnit jako slevu z nákladů spojených s dodáním zboží.
 • Pokud by byl poukaz nebo slevový kód uplatněn v  rozporu s podmínkami uplatnění, má prodávající právo takový poukaz nebo slevový kód odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy.
 • Na koupi dárkového poukazu se nevztahují jakékoliv akce a slevy. Poukazy lze zakoupit pouze za plnou cenu.

IV. Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • ​v hotovosti na výdejně prodávajícího na adrese ''osobní odběr": Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice 41501
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce ''dobírka'';
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7077077008/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s , dále jen „účet prodávajícího“) o převodu na bankovní účet je kupující informován v potvrzujícím emailu o přijetí objednávky.
 • Pro zákazníky ze Slovenské republiky bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:
   
  IBAN:  CZ34 2010 0000 0028 0068 7364     
  SWIFT: FIOBCZPPXXX
   vedený u FIO a.s
 • Online platební kartou Mastercard, VISA nebo Maestro

2. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávky s cenou nepřevyšující 500 Kč včetně DPH (bez nákladů spojených s dodáním zboží ''Doprava'') platí pro ČR a 15 € pro Slovensko způsobem v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Expedici objednávky v této minimální hodnotě lze pouze pokud kupující zvolí jako formu úhrady: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo online platební kartou

3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
​V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (dle III.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije

7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat

8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v zásilce společně se zbožím na doručovací adresu kupujícího.

9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Po úspěšném dokončení platby kartou či platbě v hotovosti je zákazníkovy (kupujícímu) odeslán email s účtenkou v elektronické podobě (PDF) a kupující zároveň potvrzením a odesláním objednávky s tímto souhlasí.


 

CENY DOPRAVY

 

DOPRAVA DO ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÁ POŠTA balík do ruky

Online platební kartou

79 Kč

Převod na bankovní účet

89 Kč

Dobírka

99 Kč

 


 

ČESKÁ POŠTA balík na poštu

Online platební kartou

69 Kč

Převod na bankovní účet

▶ Dobírka

79 Kč

89 Kč

 


 


ČESKÁ POŠTA balík do balíkovny

Online platební kartou

49 Kč

Převod na bankovní účet

▶ Dobírka

49 Kč

49 Kč

 


 

Zásilková služba GLS

 

Online platební kartou

89 Kč

Převod na bankovní účet

99 Kč

Dobírka

109 Kč

 

 

Zásilkovna – osobní odběr po celé ČR

 

Online platební kartou

59 Kč

Převod na bankovní účet

69 Kč

Dobírka

79 Kč

 

 

 

DOPRAVA NA SLOVENSKO

Zásilková služba GLS – Doručení na adresu

 

Online platební kartou

€ 4,50

Převod na bankovní účet

€ 5

 

 

 

 

Zásielkovňa – osobní odběr po celé SR

 

Online platební kartou

€ 3 

Převod na bankovní účet

€ 3,5

Dobírka

€ 4,50

 

Slovenská pošta – Doručení na adresu

 

Online platební kartou

€ 4,52

Převod na bankovní účet

€ 5

Dobírka

€ 6

 

Doprava zdarma CZ
Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne částku 2500,- Kč (včetně DPH pro objednávky v ČR) cena za dopravu Vám nebude účtována pro volbu dopravy Zásilkovna, Česká pošta (Balík Do Ruky, Balík na Poštu, Balík do Balíkovny). 
Doprava zdarma se nevztahuje na zásilkovou službu GLS.


Doprava zdarma SK
Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne částku 120€ (včetně DPH pro objednávky na Slovensko) cena za dopravu Vám nebude účtována pro volbu dopravy Zásielkovňa, Slovenská pošta. 
Doprava zdarma se nevztahuje na zásilkovou službu GLS.

 


 

DOPRAVA NA SLOVENSKO

 • Zboží zasíláme také na Slovensko. 
 • Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne částku €120 Kč vč. DPH, cena za dopravu nebude kupujícímu účtována (platí pro Zásielkovňa a Slovenská pošta).
 • Slovenským zákazníkům nabízíme zaplatit za zboží

   
  platbu v € online platební kartou nebo
   
  platbou v € předem na náš slovenský bankovní účet vedený ve FIO bance.

   ▶ dobírka v €
 • Číslo účtu FIO banky: IBAN: CZ34 2010 0000 0028 0068 7364 SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u FIO a.s

Variabilní symbol = číslo objednávky

Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol číslo objednávky uvedené v objednávce.

 Zboží zasíláme nejpozději do 24 hodin od zaplacení online platební kartou a v případě bankovního převodu nejpozději do 24 hodin od přijetí platby na náš bankovní účet.

VÝMĚNA ZBOŽÍ NA SLOVENSKO

Výměna zboží na Slovensko je zpoplatněna částkou 4 € včetně DPH

Zboží je také možné vrátit za zvýhodněnou cenu 4€ přes zasielkovňa. V případě, že chcete vrátit zpět za zvýhodněnou cenu kontaktujte nás na chatu nebo emailu info@chicshop.cz. Zašleme Vám kód pro zpětné vrácení.


                                        

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. Odst. 1)  či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě tzn. do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit tento vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 415 01 prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@chicshop.cz

2a) Kupující svým podpisem potvrzuje, že veškeré údaje na vratkovém formuláři jsou správné zejm. číslo bankovního účtu, IBAN atd. Prodávající není odpovědný za chybně uvedené údaje. 

Důvody odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

a) nevyzvednutí objednávky s osobním odběrem do 7 kalendářních dnů na výdejně Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice
b) neuhrazení objednávky se zvoleným způsobem platby "bezhotovostně převodem na účet prodávajícího"  do 5 kalendářních dnů
c) neuhrazení objednávky se způsobem platby ''online platební kartou" do 2 kalendářních dnů. Pokud  zákazník nereagoval na email s možností opětovné online platby platební kartou
d) pokud zákazník nereaguje do 5 kalendářních dnů na naše emaily, telefonáty kdy si ověřujeme zvolenou velikost a jiné informace o zákazníkovi, tak aby vybrané zboží kupujícímu vyhovovalo, byl spokojený a předešli jsme tak zbytečné výměně zboží a nákladů na dopravu
e) Zákazník v našem blacklistu - neuhrazení objednávky se způsobem platby ''online platební kartou" nebo "bezhotovostně převodem na účet prodávajícího" do 3 kalendářních dnů ode dne upozornění
f) na základě dohody obou smluvních stran
g) nevyzvednutí objednávky kupujícím s osobním odběrem a hodnotou přesahující 30000 Kč,  do 24 hodin na výdejně Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice

h) v případě, že chce zákazník odeslat zboží později s platbou na dobírku ( lze pouze s platbou předem )
- lhůty a) až e) se počítají ode dne provedení objednávky na Chicshop.cz


 

 • Pro zjednodušení jsme Vám připravili univerzální formulář pro výměnu či vrácení zboží či reklamaci zboží. 
     FORMULÁŘ PRO (VRÁCENÍ, VÝMĚNU nebo REKLAMACI ZBOŽÍ)    

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na formulář a ''ULOŽTE JAKO'' do svého PC. 
  1. Vytiskněte 
  2. Vyplněný formulář vložte do balíku 
  3. Zašlete na adresu Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 415 01

 

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. odst. 2) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2)  obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím při vrácení zboží kupujícím i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady ( např. bezhotovostním převodem na účet kupujícího - na základě vyplnění formuláře pro odstoupení). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží na základě uzavřené kupní smlouvy ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (kromě osobního odběru). 

5. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Částku za vrácené zboží prodávající vrací na bankovní účet, který kupující uvedl při odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že kupující požaduje vrátit částku z vrácené zboží prostřednictvím poukázky na adresu kupujícího, je prodávající oprávněn ponížit částku o 100,- Kč za dodatečně vzniklé náklady.

VI. Přeprava a dodání zboží

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Pokud kupující zvolí jako způsob platby "online platební kartou" nebo "dobírka", zboží které je aktuálně skladem Vám bude odesláno nejpozději do 48hodin. Obvykle, ale vše vyřídíme do 24h po přijetí vaší objednávky. V případě platby převodem na bankovní účet je zboží skladem expedováno nejpozději následující pracovní den po připsání celé částky na náš bankovní účet.

7. Nevyzvednutí objednané zásilky (na dobírku) kupujícím a následné vrácení zásilky na naší adresu jako '’nevyzvednutá” evidujeme. V případě opětovného vytvoření objednávky stejným kupujícím vyžadujeme platbu předem ( 5 kalendářních dnů ) na bankovní účet nebo úhradu platební kartou. Poté bude zásilka expedována.

8. Na webu internetového obchodu u detailu produktu je v kolonce ''vyberte velikost'' uveden status produktu + nejbližší datum doručení. Snažíme se o co nejrychlejší doručení, proto veškeré přijaté objednávky do 12.00 expedujeme ještě v ten stejný den.

Bližší informace k přepravě a dodání

PROSÍME SVÉ ZÁKAZNÍKY, ABY NEOBJEDNÁVALI Z NAŠEHO INTERNETOVÉHO OBCHODU ZBOŽÍ, POKUD VĚDÍ, ŽE SI JEJ MOŽNÁ ANI NEVYZVEDNOU. NEFUNGUJEME JAKO ZASTAVÁRNA OBLEČENÍ NA POŠTÁCH, KDE ČEKÁ NA VYZVEDNUTÍ TÝDNY.

JSME FÉROVÝ OBCHOD A BUDEME RÁDI ZA FÉROVÉ ZÁKAZNÍKY!! ZÁKAZNÍK, KTERÝ SI NEVYZVEDNE OBJEDNANÉ ZBOŽÍ JE ZAZNAMENÁM V NAŠEM INTERNÍM BLACK LISTU A PŘI JAKÉKOLIV DALŠÍ OBJEDNÁVCE ZBOŽÍ JIŽ NELZE ZASLAT NA DOBÍRKU, ALE POUZE S BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU PŘEDEM NA NÁŠ B.Ú.  NEBO ÚHRADOU ONLINE PLATEBNÍ KARTOU. 

 • Nevyzvednutá zásilka bude na poště uložena na maximální dobu 10 dnů. Prodloužení, úložní doby není to možné.
 • V případě, že zvolíte způsob platby (bezhotovostně převodem na účet) budeme čekat připsanou platbu na našem bankovním účtu do 7 kalendářních dnů. Pokud nebude v této době částka připsána na náš bankovní účet, máme právo na odstoupení od smlouvy a vyrozumíme vás emailem.
 • Zboží je doručováno kamkoliv v České republice, na Slovensko a kamkoliv pokud to kupující bude požadovat. Na území České republiky Vám bude zboží doručeno obvykle do 1-3 pracovních dnů. Cena dopravy záleží na zvoleném způsobu (všechny ceny jsou konečné, tj. včetně DPH či jakýchkoliv jiných poplatků)
 • Doprava |zásilková služba GLS a Česká pošta - Balík do ruky| po zvolení dopravy zasíláme zásilku přepravní službou GLS nebo Balíkem do ruky. Cena je rozdílná dle způsobu platby viz. tabulka výše. Ceny pro GLS a Českou poštu jsou platné pouze na území České republiky. Pokud Vás dopravce nezastihne, bude Vás kontaktovat a pokusí se o náhradní doručení. O zpracování a následném odeslání zásilky na vaší doručovací adresu Vás budeme informovat emailem s tím, že vám zašleme číslo pro sledování zásilky.
 • Doprava |Česká pošta - Balík na poštu| po zvolení Balíku na poštu bude vaše zásilka uložena na poště dle vaší uvedené adresy  na území České republiky.
 • Doprava |zásilková služba Zásilkovna| po zvolení dopravy bude vaše zásilka uložena na Vámi zvolené pobočce Zásilkovny na území České republiky.
 • Dodání následující pracovní den garantujeme pouze v případě, že je zboží skladem a objednávka byla provedena nejpozději do 12.00 v případě dobírky a online platby kartou. V případě bankovního převodu zasíláme objednávku v den připsání celé ceny na náš bankovní účet. V případě provedení objednávky a připsání celé ceny do 12.00 ve stejný den na náš bankovní účet, bude zásilka expedována ve stejný den, kdy byla zaplacena.
 • Veškeré zásilky expedované v pátek kurýr zpravidla doručuje následující pracovní den tzn. pondělí
 • Zásilku si také můžete vyzvednout po provedení objednávky a volbou osobní odběr na naší prodejně na adrese: Chicshop.cz, Závodní 751/8 Teplice, 415 01
 • V případě nevyzvednutí objednávky s osobním odběrem do 5 kalendářních dnů, může prodávající odstoupit  od kupní smlouvy.
 • Rezervace zboží a zaslání o několik dní později není možné bez platby předem. Pokud má zákazník o zboží skutečně zájem a chce jej zaslat např. za 2-3 týdny, požadujeme úhradu plné ceny zboží bezhotovostně předem na náš bankovní účet.
 • Poštovné související s vrácením a výměnou zboží od kupujícího k nám na naší adresu hradí kupující.
 • nevyzvednutí zásilky kupujícím - Kupující se dostává do BLACKLISTU a tudíž není možné zaslat mu další objednávku na dobírku. Na toto je upozorněn telefonátem či emailem. Pokud není částka uhrazena do 3 kal. dnů ode dne upozornění, objednávku stornujeme a odstupujeme od kupní smlouvy. V případě, že se tyto kroky se zákazníkem opakují, jsou poté jeho objednávky automaticky stornovány.

VII. Práva z vadného plnění 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v VII..2  obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Na dárek poskytnutý prodávajícím k nákupu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 415 01 v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Pro reklamaci vad zboží může kupující využít tento reklamační formulář, který tvoří přílohu obchodních podmínek.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@chicshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů a cookies

1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, zejména Nařízení EU 2016/679. Zásady, kterými se zpracování vašich osobních údajů řídí naleznete ZDE

2.Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

X. Doručování

1..Kupujícímu může být doručována na elektronickou adresu kupujícího.

XI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Prodávající tímto informuje kupujícího, že má ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Předpokladem uplatnění práva kupujícího na mimosoudní řešení sporu je předchozí neúspěšné přímé jednání s prodávajícím. 

2. V případě, že chce kupující využít svého práva na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy podle XI.1. obchodních podmínek, může se obrátit se svým návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, která je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelem příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Více informací lze najít na internetových stránkách České obchodní inspekce na URL adrese http://www.coi.cz/.

3. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může kupující podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce (formulář je dostupný na URL adrese https://adr.coi.cz/cs), podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky kupujícího, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. K návrhu je nutno přiložit doklad o skutečnosti, že se kupujícímu nepodařilo vyřešit spor s prodávajícím přímo, jakož i další písemnosti dokládající kupujícím tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 41501 , adresa elektronické pošty (email) info@chicshop.cz , telefon +420-774 080 006

 


REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. V souladu se zákonem poskytujeme na zboží prodávané v internetovém obchodě www.chicshop.cz záruku v délce 24 měsíců. Záruční lhůta vzhledem k povaze našeho zboží začíná běžet převzetím zboží kupujícím, přičemž se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, mechanickým opotřebením a na opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době, nebo kupující provedl do výrobku neodborný zásah. Na všechno naše zboží vydáváme daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.

2.  O přijetí vadného zboží k reklamaci vás budeme informovat jakmile zboží od Vás obdržíme. Po vyřízení reklamace vydáme písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace.

3. Pro případ zamítnuté reklamace Vám vydáme také písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po domluvě s Vámi prodloužit.

5. Po vyřízení reklamace bude zboží automaticky zasláno na adresu kupujícího. O odeslání a přepokládánému datu doručení vyřízené reklamace bude kupující informován elektronicky (email, sms).

6. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

7. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

8. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

9. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny Vám bude příslušná platba dle Vaši volby vrácena převodem na bankovní účet, který jste uvedli reklamačním formuláři, případně jiným způsobem např. emailem.

10. Máte právo na úhradu nutných nákladů, které Vám vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci máte také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení .

11. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad a jejich označením (např. lepícím papírkem), které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona. Doklad o platbě poštovného si prosím uschovejte a kopii zašlete na náš email. Na základě tohoto dokladu vám v případě uznané reklamace částku za poštovné proplatíme. Doklad musí obsahovat zejména částku a správné údaje prodávajícího.

Formulář pro uplatnění reklamace stahujte ZDE

12. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k předání kupujícímu nebo kdy je předáno dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

13. Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

14. Pro uplatnění reklamace prosím zašlete reklamované zboží na adresu Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice 41501. Spolu se zbožím je potřeba do balíčku přiložit kopii faktury a napsat vyjádření k vadám věci.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete po kliknutí na odkaz zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak  doporučujeme nejdříve kontaktovat nás abychom spolu celou věc vyřešili.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Veškerý obsah na internetových stránkách www.chicshop.cz je chráněn autorským právem zák. č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Kopírování, šíření tohoto obsahu a jakékoliv reprodukování je zakázané. V případě kopírování a jakéhokoliv reprodukování tohoto obsahu, budeme postupovat dle příslušných právních předpisů.


V Teplicích dne 25.5.2018

 

 


 


top
CHICSHOP.CZ - KVALITNÍ DÁMSKÁ MÓDA ONLINE