Mid-season Sale až -60 % | další -10 % EXTRA SLEVA na již zlevněné s kódem extra10 | Končí v pondělí 27.05.
To translate our pages please use the Google Translate:
Change language   |   Výběr měny  CZK   EUR 
Odesíláme ihned | Doprava zdarma nad 2500 Kč | Zvýhodněné vrácení & výměna zdarma
( Po - Pá 9:00 - 17:00 ) phone +420 774 080 006
kos
Do pokladny
Přidáno do košíku

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení
II. Uživatelský účet na Chicshop.cz
III. Kupní smlouva
IV. Cena zboží a platební podmínky
V. Odstoupení od kupní smlouvy
VI. Přeprava a dodání zboží
VII. Práva z vadného plnění
VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran
IX. Ochrana osobních údajů
X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání dat cookies
XI. Doručování
XII.Závěrečná ustanovení


REKLAMAČNÍ ŘÁDOBCHODNÍ PODMÍNKY CHICSHOP.CZ

Adresa pro doručování zboží, reklamací, písemností a dalších dokumentů nebo a zásilek je:

Chicshop.cz,
Závodní 751/8,
Teplice, 41501
(otevírací doba PO – PÁ 09:00-12:00 a 13:00-17.00
)

Kontaktní telefonní číslo sloužící jako linka péče o zákazníky:
+420 774 080 006 (provozní doba pondělí – pátek 09:00 – 17:00)
email: info@chicshop.cz


 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) CHIC FASHION GROUP s.r.o., Závodní 751/8, Teplice 41501 IČO: 035 05 928, plátce DPH, C 34767 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.chicshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající doplňovat a měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

II. Uživatelský účet na Chicshop.cz

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Přihlášením do uživatelského účtu kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

III. Kupní smlouva

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu (www.chicshop.cz) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Webové rozhraní obchodu www.chicshop.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu.

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do nákupního košíku v elektronické podobě webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). ​

6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky)

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby

9. Dárkové poukazy a slevové kódy

 • Po zakoupení dárkového poukazu (dále jen Poukaz) obdržíte zásilku s poukazem na hodnotu nákupu
 • V internetovém obchodu můžete zakoupit poukazy v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 5000 Kč
 • Dle domluvy lze vystavit dárkový poukaz na individuální vámi určenou částku
 • Dárkové poukazy a slevové kódy opravňují kupujícího ke slevě z kupní ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty. Slevu může kupující uplatnit v rámci uzavírání jednotlivých kupních smluv s prodávajícím, a to zadáním ID kódu obsaženého na zakoupeném dárkovém poukazu, resp. slevového kódu, do objednávky.
 • Dárkový poukaz nebo slevový kód lze uplatnit prostřednictvím internetového obchodu po zadání identifikačního kódů (ID kód) do kolonky ''slevový poukaz na nákup'' v průběhu objednávky v sekci pokladna.
 • Poukaz je nutné využít v jeho celkové hodnotě při jedné objednávce. 
 • Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Není-li dárkový poukaz nebo slevový kód uplatněn před uplynutím lhůty jeho platnosti, zaniká právo na jeho uplatnění, resp. právo na slevu z kupní ceny zboží, a to bez náhrady (vyplacení slevy v hotovosti stejně jako jakákoli jiná kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu a/nebo slevového kódu jsou vyloučeny).
 • Hodnotu poukazu lze odečíst z konečné ceny zakoupeného zboží, pokud je konečná cena vyšší než cena poukazu.
 • Dárkový poukaz lze uplatnit pouze na cenu zboží; nelze uplatnit jako slevu z nákladů spojených s dodáním zboží.
 • Pokud by byl poukaz nebo slevový kód uplatněn v rozporu s podmínkami uplatnění, má prodávající právo takový poukaz nebo slevový kód odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy.
 • Na koupi dárkového poukazu se nevztahují jakékoliv akce a slevy. Poukazy lze zakoupit pouze za plnou cenu.

IV. Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • ​v hotovosti na výdejně prodávajícího na adrese ''osobní odběr": Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice 41501
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce ''dobírka'';
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7077077008/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s , dále jen „účet prodávajícího“) o převodu na bankovní účet je kupující informován v potvrzujícím emailu o přijetí objednávky.
 • Pro zákazníky ze Slovenské republiky bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:
   
  IBAN:  CZ34 2010 0000 0028 0068 7364     
  SWIFT: FIOBCZPPXXX
   vedený u FIO a.s
 • Online platební kartou Mastercard, VISA nebo Maestro

2. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávky s cenou nepřevyšující 500 Kč včetně DPH (bez nákladů spojených s dodáním zboží ''Doprava'') platí pro ČR a 25 € pro Slovensko způsobem v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Expedici objednávky v této minimální hodnotě lze pouze pokud kupující zvolí jako formu úhrady: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo online platební kartou

3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
​V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (dle III.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije

7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat

8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v zásilce společně se zbožím na doručovací adresu kupujícího.

9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Po úspěšném dokončení platby kartou či platbě v hotovosti je zákazníkovy (kupujícímu) odeslán email s účtenkou v elektronické podobě (PDF) a kupující zároveň potvrzením a odesláním objednávky s tímto souhlasí.


 

CENY DOPRAVY

 

DOPRAVA DO ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÁ POŠTA balík do ruky

Online platební kartou

79 Kč

Převod na bankovní účet

89 Kč

Dobírka

99 Kč

 


 

ČESKÁ POŠTA balík na poštu

Online platební kartou

69 Kč

Převod na bankovní účet

▶ Dobírka

79 Kč

89 Kč

 


 


ČESKÁ POŠTA balík do balíkovny

Online platební kartou

49 Kč

Převod na bankovní účet

▶ Dobírka

49 Kč

49 Kč

 


 

Zásilková služba GLS

 

Online platební kartou

89 Kč

Převod na bankovní účet

99 Kč

Dobírka

109 Kč

 

GLS parcelshop

 

Online platební kartou

55 Kč

Převod na bankovní účet

65 Kč

Dobírka

85 Kč

 

Zásilkovna – osobní odběr po celé ČR

 

Online platební kartou

65 Kč

Převod na bankovní účet

75 Kč

 

 

 

 

 

DOPRAVA NA SLOVENSKO

Zásilková služba GLS – Doručení na adresu

 

Online platební kartou

€ 4,50

Převod na bankovní účet

€ 5

 

 

 

 

Zásielkovňa – osobní odběr po celé SR

 

Online platební kartou

€ 3 

Převod na bankovní účet

€ 3,5

 

PACKETA SK – Doručení na adresu

 

Online platební kartou

€ 4,50

Převod na bankovní účet

€ 5

Dobírka

€ 6

 

Doprava zdarma CZ
Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne částku 2500,- Kč (včetně DPH pro objednávky v ČR) cena za dopravu Vám nebude účtována pro volbu dopravy Zásilkovna, Česká pošta (Balík Do Ruky, Balík na Poštu, Balík do Balíkovny). 
Doprava zdarma se nevztahuje na zásilkovou službu GLS.


Doprava zdarma SK
Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne částku 120€ (včetně DPH pro objednávky na Slovensko) cena za dopravu Vám nebude účtována pro volbu dopravy Zásielkovňa, SK Packeta Kurýr. 
Doprava zdarma se nevztahuje na zásilkovou službu GLS.

 


 

DOPRAVA NA SLOVENSKO

 • Zboží zasíláme také na Slovensko. 
 • Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne částku €120 vč. DPH, cena za dopravu nebude kupujícímu účtována (platí pro Zásielkovňa a Slovenská pošta).
 • Slovenským zákazníkům nabízíme zaplatit za zboží

   
  platbu v € online platební kartou
   
  platbou v € předem na náš slovenský bankovní účet vedený ve FIO bance.

   ▶ dobírka v €
 • Číslo účtu FIO banky: IBAN: CZ34 2010 0000 0028 0068 7364 SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u FIO a.s

Variabilní symbol = číslo objednávky

Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol číslo objednávky uvedené v objednávce.

 Zboží zasíláme nejpozději do 24 hodin od zaplacení online platební kartou a v případě bankovního převodu nejpozději do 24 hodin od přijetí platby na náš bankovní účet.

VÝMĚNA ZBOŽÍ NA SLOVENSKO

Výměna zboží na Slovensko je zpoplatněna částkou 4 € včetně DPH

Zboží je také možné vrátit za zvýhodněnou cenu 4 € přes Zasielkovňu. V případě, že chcete vrátit zpět za zvýhodněnou cenu, kontaktujte nás na chatu nebo emailu info@chicshop.cz. Zašleme Vám kód pro zpětné vrácení.
Kód pro Zásilkovnu je možné využít pouze v případě zvolení tohoto dopravce pro původní zaslání objednávky.

 


V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. Odst. 1)  či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě tzn. do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 415 01 prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@chicshop.cz

2a) Kupující svým podpisem potvrzuje, že veškeré údaje na vratkovém formuláři jsou správné zejm. číslo bankovního účtu, IBAN atd. Prodávající není odpovědný za chybně uvedené údaje. 

Důvody odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

a) nevyzvednutí objednávky s osobním odběrem do 7 kalendářních dnů na výdejně Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice
b) neuhrazení objednávky se zvoleným způsobem platby "bezhotovostně převodem na účet prodávajícího"  do 5 kalendářních dnů
c) neuhrazení objednávky se způsobem platby ''online platební kartou" do 10 hodin od potvrzení objednávky. Pokud zákazník nereagoval na email s možností opětovné online platby platební kartou nebo náš tel. hovor s úpravou způsobu platby.
d) pokud zákazník nereaguje do 5 kalendářních dnů na naše emaily, telefonáty kdy si ověřujeme zvolenou velikost a jiné informace o zákazníkovi, tak aby vybrané zboží kupujícímu vyhovovalo, byl spokojený a předešli jsme tak zbytečné výměně zboží a nákladů na dopravu
e) Zákazník v našem blacklistu - neuhrazení objednávky se způsobem platby ''online platební kartou" nebo "bezhotovostně převodem na účet prodávajícího" do 3 kalendářních dnů ode dne upozornění
f) na základě dohody obou smluvních stran
g) nevyzvednutí objednávky kupujícím s osobním odběrem a hodnotou přesahující 30000 Kč,  do 24 hodin na výdejně Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice

h) v případě, že chce zákazník odeslat zboží později s platbou na dobírku (lze pouze s platbou předem)
- lhůty a) až e) se počítají ode dne provedení objednávky na Chicshop.cz


 

 • Pro zjednodušení jsme Vám připravili univerzální formulář pro výměnu či vrácení zboží. 
     FORMULÁŘ PRO (VRÁCENÍ nebo VÝMĚNU)    

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na formulář a ''ULOŽTE JAKO'' do svého PC. 
  1. Vytiskněte 
  2. Vyplněný formulář vložte do balíku 
  3. Zašlete na adresu Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 415 01

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. odst. 2) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2)  obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím při vrácení zboží kupujícím i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady ( např. bezhotovostním převodem na účet kupujícího - na základě vyplnění formuláře pro odstoupení). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží na základě uzavřené kupní smlouvy ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (kromě osobního odběru). 

5. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to betzhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskynut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Částku za vrácené zboží prodávající vrací na bankovní účet, který kupující uvedl při odstoupení od kupní smlouvy. 

VI. Přeprava a dodání zboží

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Pokud kupující zvolí jako způsob platby "online platební kartou" nebo "dobírka", zboží které je aktuálně skladem Vám bude odesláno nejpozději do 48hodin. Obvykle, ale vše vyřídíme do 24h po přijetí vaší objednávky. V případě platby převodem na bankovní účet je zboží skladem expedováno nejpozději následující pracovní den po připsání celé částky na náš bankovní účet.

7. Nevyzvednutí objednané zásilky (na dobírku) kupujícím a následné vrácení zásilky na naší adresu jako '’nevyzvednutá” evidujeme. V případě opětovného vytvoření objednávky stejným kupujícím vyžadujeme platbu předem, včetně náhrady škody (tzn. proplacení poštovného a balného ve stejné cen. výši, která představovala nevyzvednutá zásilka) za dopravné a balné nevyzvednuté zásilky na bankovní účet nebo úhradu platební kartou. Platbu vyžadujeme uhradit do 3 pracovních dní. Poté bude zásilka expedována.

8. Na webu internetového obchodu u detailu produktu je v kolonce ''vyberte velikost'' uveden status produktu + nejbližší datum doručení. Snažíme se, o co nejrychlejší doručení, proto veškeré přijaté objednávky do 12.00 expedujeme ještě v ten stejný den.

Bližší informace k přepravě a dodání

PROSÍME SVÉ ZÁKAZNÍKY, ABY NEOBJEDNÁVALI Z NAŠEHO INTERNETOVÉHO OBCHODU ZBOŽÍ, POKUD VĚDÍ, ŽE SI JEJ MOŽNÁ ANI NEVYZVEDNOU. NEFUNGUJEME JAKO ZASTAVÁRNA OBLEČENÍ NA POŠTÁCH, KDE ČEKÁ NA VYZVEDNUTÍ TÝDNY.

JSME FÉROVÝ OBCHOD A BUDEME RÁDI ZA FÉROVÉ ZÁKAZNÍKY!! ZÁKAZNÍK, KTERÝ SI NEVYZVEDNE OBJEDNANÉ ZBOŽÍ JE ZAZNAMENÁN V NAŠEM INTERNÍM BLACK LISTU A PŘI JAKÉKOLIV DALŠÍ OBJEDNÁVCE ZBOŽÍ JIŽ NELZE ZASLAT NA DOBÍRKU, ALE POUZE S BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU PŘEDEM NA NÁŠ B.Ú.  NEBO ÚHRADOU ONLINE PLATEBNÍ KARTOU. 

 • Nevyzvednutá zásilka bude na poště uložena na maximální dobu 10 dnů. Prodloužení úložní doby není možné.
 • V případě, že zvolíte způsob platby (bezhotovostně převodem na účet) budeme čekat připsanou platbu na našem bankovním účtu do 5 kalendářních dnů. Pokud nebude v této době částka připsána na náš bankovní účet, máme právo na odstoupení od smlouvy a vyrozumíme vás emailem.
 • Zboží je doručováno kamkoliv v České republice, na Slovensko a kamkoliv pokud to kupující bude požadovat. Na území České republiky Vám bude zboží doručeno obvykle do 1-3 pracovních dnů. Cena dopravy záleží na zvoleném způsobu (všechny ceny jsou konečné, tj. včetně DPH či jakýchkoliv jiných poplatků)
 • Doprava |zásilková služba GLS a Česká pošta - Balík do ruky| po zvolení dopravy zasíláme zásilku přepravní službou GLS nebo Balíkem do ruky na Vámi zvolenou adresu. Cena je rozdílná dle způsobu platby viz tabulka výše. Ceny pro GLS a Českou poštu jsou platné pouze na území České republiky. Pokud Vás dopravce nezastihne, bude Vás kontaktovat a pokusí se o náhradní doručení. O zpracování a následném odeslání zásilky na vaší doručovací adresu Vás budeme informovat emailem s tím, že vám zašleme číslo pro sledování zásilky.
 • Doprava |Česká pošta - Balík na poštu| po zvolení Balíku na poštu bude Vaše zásilka uložena na poště dle Vašeho výběru na území České republiky.
 • Doprava |zásilková služba Zásilkovna| po zvolení dopravy bude Vaše zásilka uložena na Vámi zvolené pobočce Zásilkovny na území České republiky.
 • Dodání následující pracovní den garantujeme pouze v případě, že je zboží skladem a objednávka byla provedena nejpozději do 12.00 v případě dobírky a online platby kartou. V případě bankovního převodu zasíláme objednávku v den připsání celé ceny na náš bankovní účet. V případě provedení objednávky a připsání celé ceny do 12.00 ve stejný den na náš bankovní účet, bude zásilka expedována ve stejný den, kdy byla zaplacena.
 • Veškeré zásilky expedované v pátek kurýr zpravidla doručuje následující pracovní den tzn. pondělí
 • Zásilku si také můžete vyzvednout po provedení objednávky a s volbou osobní odběr na naší prodejně na adrese: Chicshop.cz, Závodní 751/8 Teplice, 415 01
 • V případě nevyzvednutí objednávky s osobním odběrem do 5 kalendářních dnů, může prodávající odstoupit od kupní smlouvy.
 • Rezervace zboží a zaslání o několik dní později není možné bez platby předem. Pokud má zákazník o zboží skutečně zájem a chce jej zaslat např. za 2-3 týdny, požadujeme úhradu plné ceny zboží bezhotovostně předem na náš bankovní účet.
 • Poštovné související s vrácením a výměnou zboží od kupujícího k nám na naší adresu hradí kupující.
 • nevyzvednutí zásilky kupujícím - Kupující se dostává do BLACKLISTU a tudíž není možné zaslat mu další objednávku na dobírku. Na toto je upozorněn telefonátem či emailem. Pokud není částka (včetně náhrady škody za dopravu nevyzvednuté zásilky) uhrazena do 3 kal. dnů ode dne upozornění, objednávku stornujeme a odstupujeme od kupní smlouvy. V případě, že se tyto kroky se zákazníkem opakují, jsou poté jeho objednávky automaticky stornovány.

VII. Práva z vadného plnění 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

3. Ustanovení uvedená v VII..2  obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Na dárek poskytnutý prodávajícím k nákupu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 415 01 v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámí prodávajícímu, že reklamuje vadné zboží. Pro reklamaci vad zboží může kupující využít tento reklamační formulář, který tvoří přílohu obchodních podmínek.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@chicshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů a cookies

1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, zejména Nařízení EU 2016/679. Zásady, kterými se zpracování vašich osobních údajů řídí naleznete ZDE

2.Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaší e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

X. Doručování

1..Kupujícímu může být doručována na elektronickou adresu kupujícího.

XI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Prodávající tímto informuje kupujícího, že má ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Předpokladem uplatnění práva kupujícího na mimosoudní řešení sporu je předchozí neúspěšné přímé jednání s prodávajícím. 

2. V případě, že chce kupující využít svého práva na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy podle XI.1. obchodních podmínek, může se obrátit se svým návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, která je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelem příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Více informací lze najít na internetových stránkách České obchodní inspekce na URL adrese http://www.coi.cz/.

3. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může kupující podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce (formulář je dostupný na URL adrese https://adr.coi.cz/cs), podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky kupujícího, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. K návrhu je nutno přiložit doklad o skutečnosti, že se kupujícímu nepodařilo vyřešit spor s prodávajícím přímo, jakož i další písemnosti dokládající kupujícím tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 41501 , adresa elektronické pošty (email) info@chicshop.cz , telefon +420 774 080 006

 


REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. V souladu se zákonem poskytujeme na zboží prodávané v internetovém obchodě www.chicshop.cz záruku v délce 24 měsíců. Záruční lhůta vzhledem k povaze našeho zboží začíná běžet převzetím zboží kupujícím, přičemž se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, mechanickým opotřebením a na opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době, nebo kupující provedl do výrobku neodborný zásah. Na všechno naše zboží vydáváme daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.

2. Jakmile prodávající reklamaci přijme ke zpracování vystaví kupujícímu písemné potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné:

 • identifikaci prodávajícího a kupujícího,
 • co je obsahem reklamace dle kupujícího,
 • jaký způsob vyřízení reklamace kupující upřednostňuje,
 • datum a místo přijetí reklamace
 • a podpis pracovníka prodávajícího (viz. § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele).

Prodávající dále vystaví kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. Adresa pro osobní vyřízení reklamace i doručovací adresa pro zaslání vadného zboží je:
Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 415 01 

4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po domluvě s Vámi prodloužit.

5. Po vyřízení reklamace bude zboží automaticky zasláno na adresu kupujícího. O odeslání a přepokládánému datu doručení vyřízené reklamace bude kupující informován elektronicky (email, sms).

6. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

7. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

8. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

9. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny Vám bude příslušná platba dle Vaší volby vrácena převodem na bankovní účet, který jste uvedli v reklamačním formuláři, případně jiným způsobem např. emailem.

10. Máte právo na úhradu nutných nákladů, které Vám vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci máte také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

11. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad a jejich označením (např. lepícím papírkem), které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona. Doklad o platbě poštovného si prosím uschovejte a kopii zašlete na náš email. Na základě tohoto dokladu vám v případě uznané reklamace částku za poštovné proplatíme. Doklad musí obsahovat zejména částku a správné údaje prodávajícího.

Formulář pro uplatnění reklamace stahujte ZDE

12. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k předání kupujícímu nebo kdy je předáno dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

13. Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

14. Pro uplatnění reklamace prosím zašlete reklamované zboží na adresu Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice 41501. Spolu se zbožím je potřeba do balíčku přiložit kopii faktury a napsat vyjádření k vadám věci.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete po kliknutí na odkaz zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme nejdříve kontaktovat nás abychom spolu celou věc vyřešili.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Veškerý obsah na internetových stránkách www.chicshop.cz je chráněn autorským právem zák. č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Kopírování, šíření tohoto obsahu a jakékoliv reprodukování je zakázané. V případě kopírování a jakéhokoliv reprodukování tohoto obsahu, budeme postupovat dle příslušných právních předpisů.


V Teplicích dne 25.5.2018

 

 


Obchodní podmínky ve Slovenštině

PODMIENKY A USTANOVENIA

I. Úvodné ustanovenia
II. Používateľský účet na Chicshop.cz
III. Kúpna zmluva
IV. Cena tovaru a platobné podmienky
V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
VI. Preprava a dodávka tovaru
VII. Práva vyplývajúce z chybného plnenia
VIII. Ďalšie práva a povinnosti strán
IX. Ochrana osobných údajov
X. Odosielanie obchodných oznámení a ukladanie údajov o súboroch cookie
XI. Dodávka
XII.Záverečné ustanovenia

REKLAMNÉ PREDPISY

OBCHODNÉ PODMIENKY CHICSHOP.CZ

Adresa na doručovanie tovaru, sťažností, dokumentov a iných písomností alebo zásielok je:

Chicshop.cz,
Závodní 751/8,
Teplice, 41501
(otváracie hodiny PO-PI 09:00-12:00 a 13:00-17:00)

Kontaktné telefónne číslo slúži ako linka starostlivosti o zákazníkov:
+420 774 080 006 (otváracie hodiny po-pia 09:00-17:00)
e-mail: info@chicshop.cz

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti CHIC FASHION GROUP s.r.o., Závodní 751/8, Teplice 41501, platca DPH, C 34767, zapísanej v OR OS Ústí nad Labem (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese https://www.chicshop.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

2. Obchodné podmienky sa neuplatňujú, ak osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku.

4. Predávajúci môže dopĺňať a meniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie podmienok.

5. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

II. Používateľský účet na Chicshop.cz

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Kupujúci môže objednávať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "používateľský účet"). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu. Prihlásením sa do používateľského konta kupujúci súhlasí s týmito podmienkami

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľské konto.

5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

III. Kúpna zmluva

1. Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu (www.chicshop.cz) majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňujú.

2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3. Webové rozhranie obchodu www.chicshop.cz obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

4. Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu.

5. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do nákupného košíka v elektronickej forme webového rozhrania obchodu),
spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").
6. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov uvedených v Objednávke. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu kupujúceho.

8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a neodlišujú sa od základnej sadzby

9. Darčekové poukážky a zľavové kódy

Po zakúpení darčekového poukazu (ďalej len "poukaz") dostanete poukaz v hodnote nákupu
V internetovom obchode si môžete zakúpiť poukážky v hodnote 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 5000 Kč.
Po dohode je možné vystaviť darčekovú poukážku na vami určenú individuálnu sumu.
Darčekové poukážky a zľavové kódy oprávňujú kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty. Zľavu môže kupujúci uplatniť v rámci uzatvárania jednotlivých kúpnych zmlúv s predávajúcim zadaním identifikačného kódu uvedeného na zakúpenom darčekovom poukaze alebo zľavovom kóde do objednávky.
Darčekový poukaz alebo zľavový kód je možné uplatniť prostredníctvom internetového obchodu zadaním identifikačného kódu (ID kódu) do poľa ''zľavový poukaz na nákup'' počas procesu objednávky v časti Pokladňa.
Poukaz musí byť použitý v celkovej hodnote v rámci jednej objednávky. 
Ak má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú platnosť, kupujúci je oprávnený použiť darčekový poukaz alebo zľavový kód len pred uplynutím jeho platnosti. Ak sa darčekový poukaz alebo zľavový kód neuplatní pred uplynutím doby jeho platnosti, nárok na jeho uplatnenie alebo nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru zaniká bez náhrady (vyplatenie zľavy v hotovosti, ako aj akákoľvek iná náhrada za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu a/alebo zľavového kódu sú vylúčené).
Hodnota poukazu sa môže odpočítať od konečnej ceny zakúpeného tovaru, ak je konečná cena vyššia ako cena poukazu.
Darčekový poukaz je možné uplatniť len na cenu tovaru; nie je možné ho uplatniť ako zľavu z ceny za dodanie tovaru.
V prípade uplatnenia poukazu alebo zľavového kódu v rozpore s podmienkami uplatnenia má predávajúci právo poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a odstúpiť od zmluvy.
Na nákup darčekového poukazu sa nevzťahujú žiadne propagačné akcie ani zľavy. Poukážky je možné zakúpiť len za plnú cenu.

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

1. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu týmito spôsobmi:

v hotovosti na predajni predávajúceho na adrese Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice 41501
v hotovosti pri dodaní na mieste, ktoré kupujúci uviedol v objednávke "na dobierku";
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 7077077008/5500, vedený v Raiffeisenbank a.s , ďalej len "účet predávajúceho"), o prevode na bankový účet je kupujúci informovaný v potvrdzujúcom e-maile o prijatí objednávky.

Pre zákazníkov zo Slovenskej republiky prevodom na účet predávajúceho:
 
IBAN: CZ34 2010 0000 0028 0068 7364     
SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený v spoločnosti FIO a.s.
Online platobná karta Mastercard, VISA alebo Maestro


2. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávky, ktorých cena nepresiahne 500 Kč s DPH (bez nákladov spojených s dodaním tovaru "Doprava") platných pre Českú republiku a 25 € pre Slovenskú republiku na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke. Odoslanie objednávky v tejto minimálnej hodnote je možné len vtedy, ak si kupujúci zvolí ako formu platby: bezhotovostný prevod na účet predávajúceho alebo online kreditnú kartu.


 

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v zásielke spolu s tovarom na dodaciu adresu kupujúceho.

9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane on-line; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín. Po úspešnom dokončení platby kartou alebo v hotovosti sa zákazníkovi (kupujúcemu) zašle e-mail s potvrdením o prijatí objednávky v elektronickej forme (PDF), s čím kupujúci súhlasí potvrdením a odoslaním objednávky.

 

CENY PREPRAVY

 

PREPRAVA DO ČESKEJ REPUBLIKY

Balík ČESKEJ POŠTY do ruky

▶ Online platba kreditnou kartou

79 KČ

▶ Prevod na bankový účet

89 Kč

▶ Dobierka

99 Kč

 

 

Balík ČESKEJ POŠTY na poštu

▶ Online kreditná karta

69 Kč

▶ Prevod na bankový účet
79 Kč

▶ Dobierka

89 Kč


Balík ČESKEJ POŠTY do balíkovej kancelárie

▶ Online platba kreditnou kartou

49 Kč

▶ Prevod na bankový účet

49 Kč

▶ Dobierka

49 Kč

 

Doručovacia služba GLS

 

▶ Online kreditná karta

89 Kč

▶ Prevod na bankový účet

99 Kč

▶ Dobierka

109 Kč

 

 

Zásielkovňa - osobný odber v celej Českej republike

 

▶ Online platba kreditnou kartou

65 Kč

▶ Prevod na bankový účet

75 Kč 

 

 

DOPRAVA NA SLOVENSKO

Doručovacia služba GLS - doručenie na adresu

 

▶ Online platba kreditnou kartou

€ 4,50

▶ Prevod na bankový účet

€ 5

 

 

Zásilekovňa - osobný odber po celej Slovenskej republike

 

▶ Online platba kreditnou kartou

€ 3 

▶ Prevod na bankový účet

€ 3,5

 

PACKETA SK - doručenie na adresu

 

▶ Online kreditná karta

€ 4,50

▶ Prevod na bankový účet

€ 5

▶ Dobierka

€ 6

 

Doprava zdarma CZ
Ak hodnota objednaného tovaru presiahne sumu 2500,- Kč (vrátane DPH pri objednávkach v Českej republike), cena za dopravu nebude účtovaná pri voľbe dopravy Zásilkovna, Česká pošta (Balík Do Ruky, Balík na poštu, Balík do Balíkovne). 
Bezplatná doprava sa nevzťahuje na službu doručenia GLS.

Doprava zdarma SK
Ak hodnota objednaného tovaru presiahne sumu 120 € (vrátane DPH pri objednávke na Slovensko), cena za dopravu nebude účtovaná pri výbere dopravy Zásielkovňa, Slovenská pošta. 
Bezplatná doprava sa nevzťahuje na službu doručenia GLS.
 

 

DOPRAVA NA SLOVENSKO

Tovar zasielame aj na Slovensko. 
Ak hodnota objednaného tovaru presiahne sumu 120 EUR vrátane DPH, je potrebné uhradiť všetky náklady spojené s objednávkou. DPH, kupujúcemu nebude účtované poštovné (platí pre Zásielkovňu a Packeta SK).

 

Slovenským zákazníkom ponúkame platbu za tovar

 ▶ platba v € online kreditnou kartou alebo
 ▶ platba v € vopred na náš slovenský bankový účet vo FIO banke.
 ▶ dobierka v €
Číslo účtu vo FIO banke: IBAN: CZ34 2010 0000 0028 0068 7364 SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený vo FIO a.s.
Variabilný symbol = poradové číslo

Na identifikáciu platby uveďte ako variabilný symbol číslo objednávky uvedené v objednávke.

Tovar odosielame najneskôr do 24 hodín po platbe kreditnou kartou online a v prípade bankového prevodu najneskôr do 24 hodín po prijatí platby na náš bankový účet.

VÝMENA A VRÁCENÍ TOVARU – SLOVENSKO

Výmena tovaru na Slovensko je spoplatnená sumou 4 € vrátane DPH

Tovar je tiež možné vrátiť za zvýhodnenú cenu 4 € prostredníctvom zasielkovne. V prípade, že chcete vrátiť tovar za zvýhodnenú cenu, kontaktujte nás prostredníctvom chatu alebo e-mailu info@chicshop.cz. Pošleme vám kód na vrátenie tovaru.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť.

2. Ak nejde o prípad uvedený v článku V ods. 1) alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, t. j. do 14 dní od prevzatia tovaru. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť tento vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 415 01 predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@chicshop.cz.

2a) Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje vo formulári na vrátenie tovaru sú správne, napr. číslo bankového účtu, IBAN atď. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek nesprávne informácie. 

Dôvody odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

a) nevyzdvihnutie objednávky s osobným odberom do 7 kalendárnych dní na predajni Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice
b) neuhradenie objednávky zvoleným spôsobom platby "prevodom na účet predávajúceho" do 5 kalendárnych dní
c) nezaplatenie objednávky spôsobom platby "online kreditnou kartou" do 10 hodín od potvrdenia objednávky. Ak zákazník nereagoval na e-mail s možnosťou opätovnej platby online kreditnou kartou alebo náš telefonát na úpravu spôsobu platby.
d) ak zákazník do 5 kalendárnych dní nereaguje na naše e-maily, telefonáty, kedy si overíme zvolenú veľkosť a ďalšie informácie o zákazníkovi, aby vybraný tovar kupujúcemu vyhovoval, bol spokojný a vyhli sme sa zbytočnej výmene tovaru a nákladom na dopravu
e) Zákazník na našej čiernej listine - neuhradenie objednávky platobnou metódou "online kreditná karta" alebo "prevodom na účet predávajúceho" do 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia
f) na základe dohody oboch strán
g) nevyzdvihnutie objednávky s osobným odberom v hodnote nad 30000 Kč / 1200€ kupujúcim do 24 hodín na predajni Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice

h) ak chce zákazník zaslať tovar neskôr s platbou na dobierku (možné len pri platbe vopred)
- lehoty a) až e) sa počítajú od dátumu objednania na Chicshop.cz

 

Na zjednodušenie procesu sme pripravili univerzálny formulár na výmenu alebo vrátenie tovaru alebo na podanie sťažnosti. 
   FORMULÁR NA (VRÁTENIE, VÝMENU ALEBO REKLAMÁCIU TOVARU)    


Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár a "Uložiť ako" do počítača. 
1. Vytlačiť 
2. Vyplnený formulár vložte do obalu 
3. Poslať na adresu Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 415 01


 

3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku V. ods. 2) Obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku V. ods. 2) Obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim po vrátení tovaru kupujúcim aj iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady (napr. bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho - na základe vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy). Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na doručenie tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia (okrem osobného odberu). 

5. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 

6. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bez akéhokoľvek odkladu, v hotovosti na účet určený kupujúcim.

7. Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru stráca účinnosť a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

8. Predávajúci vráti sumu za vrátený tovar na bankový účet uvedený kupujúcim pri odstúpení od kúpnej zmluvy. 

VI. Preprava a dodávka tovaru

1. Ak je spôsob prepravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

4. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

6. Ak si kupujúci ako spôsob platby vyberie "online kreditnú kartu" alebo "dobierku", tovar, ktorý je aktuálne na sklade, vám bude odoslaný do 48 hodín. Zvyčajne sa však všetko spracuje do 24 hodín od prijatia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je tovar na sklade odoslaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní celej sumy na náš bankový účet.

7. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky kupujúcim (pri doručení) a následné vrátenie zásielky na našu adresu ako "nevyzdvihnutej" sa eviduje. V prípade opätovného vytvorenia objednávky tým istým kupujúcim požadujeme platbu vopred (5 kalendárnych dní) na bankový účet alebo platbu kreditnou kartou. Potom bude zásielka odoslaná.

8. Na webovej stránke internetového obchodu sa v okne s podrobnými informáciami o výrobku ''vyberte veľkosť'' zobrazuje stav výrobku + dátum najbližšieho dodania. Snažíme sa o čo najrýchlejšie doručenie, preto všetky objednávky prijaté do 12.00 h odosielame v ten istý deň.

Viac informácií o preprave a doručení

ŽIADAME NAŠICH ZÁKAZNÍKOV, ABY SI NEOBJEDNÁVALI TOVAR Z NÁŠHO INTERNETOVÉHO OBCHODU, AK VEDIA, ŽE SI HO NEBUDÚ MÔCŤ VYZDVIHNÚŤ. NEFUNGUJEME AKO ZÁLOŽŇA PRE OBLEČENIE NA POŠTÁCH, KDE SA NA JEHO VYZDVIHNUTIE ČAKÁ TÝŽDNE.

SME FÉROVÝ OBCHOD A BUDEME RADI ZA FÉROVÝCH ZÁKAZNÍKOV!! ZÁKAZNÍK, KTORÝ SI NEVYZDVIHNE OBJEDNANÝ TOVAR, JE ZAPÍSANÝ NA NAŠEJ INTERNEJ ČIERNEJ LISTINE A PRI AKEJKOĽVEK ĎALŠEJ OBJEDNÁVKE UŽ NEMÔŽE BYŤ TOVAR ZASLANÝ V TVARE TRESKY, ALE LEN S BEZHOTOVOSTNOU PLATBOU VOPRED NA NÁŠ BANKOVÝ ÚČET.  ALEBO ONLINE PLATBA KREDITNOU KARTOU.

 

Nevyzdvihnuté zásielky budú uložené na pošte maximálne 10 dní. Predĺženie doby skladovania nie je možné.
V prípade, že si vyberiete spôsob platby (bankový prevod), očakávame pripísanie platby na náš bankový účet do 7 kalendárnych dní. Ak suma nebude v tejto lehote pripísaná na náš bankový účet, máme právo odstúpiť od zmluvy a budeme vás o tom informovať e-mailom.
Tovar doručujeme kdekoľvek v Českej republike, na Slovensku a kdekoľvek, ak o to kupujúci požiada. V Českej republike bude tovar doručený zvyčajne do 1-3 pracovných dní. Cena dopravy závisí od zvoleného spôsobu (všetky ceny sú konečné, t. j. vrátane DPH alebo iných poplatkov)
Doprava |Spedičná služba GLS a Česká pošta - Balík do ruky| po výbere dopravy pošleme balík GLS alebo Balík do ruky. Cena sa líši podľa spôsobu platby, pozri tabuľku vyššie. Ceny pre GLS a Českú poštu sú platné len v Českej republike. Ak vás dopravca nezastihne, bude vás kontaktovať a pokúsi sa dohodnúť náhradné doručenie. O spracovaní a následnom odoslaní zásielky na vašu dodaciu adresu vás budeme informovať e-mailom a pošleme vám číslo na sledovanie.
Preprava |Česká pošta - Balík na poštu| Po výbere možnosti Balík na poštu bude vaša zásielka uložená na pošte podľa vami zadanej adresy v Českej republike.
Doprava |Dopravné služby |Dopravné služby |Dopravné služby v Českej republike Po výbere dopravy bude vaša zásielka uložená v pobočke vybraného odosielateľa v Českej republike.
V prípade platby na dobierku a online platby kartou garantujeme doručenie nasledujúci pracovný deň len vtedy, ak je tovar na sklade a objednávka bola podaná najneskôr do 12.00 hod. V prípade bankového prevodu odošleme objednávku v deň pripísania celej ceny na náš bankový účet. V prípade zadania objednávky a pripísania celej ceny na náš bankový účet do 12.00 hod. v ten istý deň bude zásielka odoslaná v deň jej úhrady.
Všetky zásielky odoslané v piatok sú zvyčajne doručené kuriérom nasledujúci pracovný deň, t. j. v pondelok.
Svoju zásielku si môžete vyzdvihnúť aj po odoslaní objednávky a zvolení osobného odberu v našej predajni na adrese Chicshop.cz, Závodní 751/8 Teplice, 415 01
V prípade nevyzdvihnutia objednávky s osobným odberom do 5 kalendárnych dní môže predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Rezervácia tovaru a zaslanie o niekoľko dní neskôr nie je možné bez platby vopred. Ak má zákazník o tovar skutočný záujem a chce ho zaslať napr. do 2-3 týždňov, požadujeme úhradu celej ceny tovaru v hotovosti vopred na náš bankový účet.
Poštovné náklady spojené s vrátením a výmenou tovaru od kupujúceho na našu adresu hradí kupujúci.
neprevzatie zásielky kupujúcim - kupujúci sa dostane do BLACKLIST-u, a preto mu nie je možné zaslať ďalšiu objednávku na dobierku. Kupujúci je o tom informovaný telefonicky alebo e-mailom. Ak suma nebude uhradená do 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia, objednávku zrušíme a odstúpime od kúpnej zmluvy. V prípade, že sa tieto kroky u zákazníka zopakujú, jeho objednávky sa automaticky zrušia.
VII. Práva z chybného plnenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:

tovar má vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré opísal predávajúci alebo výrobca alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
3. Ustanovenia uvedené v bode VII.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním, na vadu použitého tovaru zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

4. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Na darček poskytnutý predávajúcim pri kúpe sa nevzťahuje záruka ani zodpovednosť predávajúceho za vady.

5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 415 01, kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy kupujúci oznámi predávajúcemu, že reklamuje vadný tovar. Na reklamáciu vád tovaru môže kupujúci využiť tento reklamačný formulár, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je súčasťou týchto Obchodných podmienok.

VIII. Ďalšie práva a povinnosti strán

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@chicshop.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

IX. Ochrana osobných údajov a súborov cookie

1. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha právnym predpisom o ochrane osobných údajov, najmä nariadeniu EÚ 2016/679. Zásady, ktorými sa riadi spracovanie vašich osobných údajov, nájdete TU

2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.cz, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely vám môžeme poskytnúť informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak máte námietky, dotazník vám už nepošleme."

X. Dodávka

1..Kupujúcemu možno doručovať na jeho elektronickú adresu.

XI. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že má v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa právo na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim. Predpokladom uplatnenia práva kupujúceho na mimosúdne riešenie sporu je predchádzajúce neúspešné priame rokovanie s predávajúcim. 

2. V prípade, ak chce Kupujúci uplatniť svoje právo na mimosúdne riešenie sporu podľa bodu XI.1. Obchodných podmienok, môže sa so svojím návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu, ktorá je orgánom príslušným na mimosúdne riešenie sporov v prípade kúpnych zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcim v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa. Viac informácií nájdete na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie na adrese http://www.coi.cz/.

3. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu môže kupujúci podať písomne, ústne do zápisnice alebo elektronicky prostredníctvom online formulára uvedeného na webovom sídle Českej obchodnej inšpekcie (formulár je dostupný na URL adrese https://adr.coi.cz/cs), podpísaného uznávaným elektronickým podpisom alebo zaslaného prostredníctvom dátovej schránky kupujúceho, ktorý návrh podáva. Za predpokladu, že návrh je potvrdený do 10 dní alebo doplnený jedným zo spôsobov uvedených v prvej vete, môže byť predložený inými technickými prostriedkami, najmä faxom alebo prostredníctvom verejnej dátovej siete bez použitia uznávaného elektronického podpisu. K žiadosti sa priloží dôkaz o tom, že kupujúci nebol schopný vyriešiť spor priamo s predávajúcim, ako aj ďalšie dokumenty preukazujúce skutočnosti uvádzané kupujúcim, ak sú k dispozícii.

XII. Záverečné ustanovenia

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.

(3) Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nesmie byť prístupná tretím osobám.

4. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je pripojený k podmienkam.

5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 41501 , adresa elektronickej pošty (e-mail) info@chicshop.cz , telefón +420-774 080 006

 

REKLAMNÉ PREDPISY

1. V súlade so zákonom poskytujeme na tovar predávaný v internetovom obchode www.chicshop.cz záruku 24 mesiacov. Vzhľadom na povahu nášho tovaru začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamácii. Nároky zo zodpovednosti za vady a zo záruky (reklamácie) sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym používaním, mechanickým opotrebovaním a opotrebovaním spôsobeným bežným používaním. Právo kupujúceho na reklamáciu tovaru zaniká, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe alebo ak kupujúci vykonal neodborný zásah do výrobku. Na všetok náš tovar vystavujeme daňový doklad, ktorý slúži aj ako záručný list.

2.  O prijatí vadného tovaru predajca informuje kupujúceho ihneď ako tovar od kupujúceho prijatie a tiež vydá potvrdenie, kedy kupujúci právo uplatnilo, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

3. V prípade zamietnutej reklamácie vám tiež vydáme písomné vyhlásenie o dôvodoch zamietnutia.

4. Tridsaťdňovú lehotu možno po dohode s vami predĺžiť.

5. Po vybavení reklamácie bude tovar automaticky odoslaný na adresu kupujúceho. O odoslaní a predpokladanom termíne doručenia vybavenej reklamácie bude kupujúci informovaný elektronicky (e-mail, sms).

6. Kupujúci je povinný prijať reklamáciu bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa, keď bol informovaný o jej vybavení, pričom táto lehota nesmie uplynúť skôr ako 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Ak kupujúci reklamáciu neprijme najneskôr v posledný deň lehoty, bude predávajúci účtovať skladné vo výške 20,- Sk s DPH za každý deň omeškania po uplynutí lehoty.

8. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, keď bol informovaný o vybavení reklamácie, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na zaplatenie poplatku za uskladnenie.

9. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutia zľavy z kúpnej ceny vám bude príslušná platba vrátená podľa vášho výberu prevodom na bankový účet, ktorý ste uviedli v reklamačnom formulári, alebo iným spôsobom, napr. e-mailom.

10. Máte právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením vašich práv zo zodpovednosti za vady. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady tovaru máte tiež nárok na náhradu nákladov spojených s takýmto odstúpením.

11. Reklamovaný tovar nám musí byť doručený spolu s písomným, riadne špecifikovaným oznámením o vadách a ich označením (napr. lepiacim papierom), ktoré musí obsahovať aj voľbu kupujúceho na uplatnenie nápravy podľa zákona. Uschovajte si prosím doklad o zaplatení poštovného a pošlite jeho kópiu na náš e-mail. V prípade uznanej reklamácie vám na základe tohto dokladu uhradíme sumu poštovného. Doklad musí obsahovať najmä sumu a správne údaje o predávajúcom.

Stiahnite si formulár žiadosti TU

12. Ak kupujúci reklamuje tovar osobne u predávajúceho, je povinný prevziať tovar (opravený, vymenený alebo v pôvodnom stave, ak reklamácia nebola oprávnená) osobne, ak nie je v reklamačnom protokole uvedené inak; reklamácia je vybavená dňom, keď je tovar (opravený, vymenený alebo v pôvodnom stave, ak reklamácia nebola oprávnená) pripravený v mieste reklamácie na doručenie kupujúcemu alebo keď je odovzdaný dopravcovi na adrese kupujúceho uvedenej v reklamácii.

13. Kupujúci je povinný spolupracovať s predávajúcim pri vybavovaní reklamácie, najmä je povinný prevziať tovar po vybavení reklamácie.

14. Pre uplatnenie reklamácie zašlite reklamovaný tovar na adresu Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice 41501. K tovaru je potrebné priložiť kópiu faktúry a napísať vyhlásenie o vadách tovaru.

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdne. V takomto prípade sa kupujúci spotrebiteľ môže obrátiť na orgán mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete na tomto odkaze. Ak mimosúdne riešenie sporu nie je možné, odporúčame vám, aby ste sa najprv obrátili na nás a spoločne záležitosť vyriešili.

Zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Ak je pre potreby kupujúceho vytvorený preklad textu zmluvy, v prípade sporu o výklad podmienok sa použije výklad zmluvy v českom jazyku.

Všetok obsah webovej stránky www.chicshop.cz je chránený autorským zákonom č. 121/2000 Z. z. o autorskom práve, právach súvisiacich s autorským právom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kopírovanie, šírenie tohto obsahu a akákoľvek reprodukcia sú zakázané. V prípade kopírovania a akejkoľvek reprodukcie tohto obsahu budeme postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.


V Tepliciach dňa 25.5.2018


top
heureka
Hodnocení obchodu Chicshop
Další hodnocení na Heureka.cz
heureka Ověřený zákazník / 25.05.2024
heurekaheurekaheurekaheurekaheureka


„Paci sa mi, ze na stranke najdem cele outfity. Objednavka bola rychlo spracovana, dorucena bez problemov. Dakujem”

heureka Ověřený zákazník / 23.05.2024
heurekaheurekaheurekaheurekaheureka


„Vždy spokojenost Rychle doručení”

heureka Ověřený zákazník / 22.05.2024
heurekaheurekaheurekaheurekaheureka


„Rychlé jednání a výměna velikosti”

heureka Ověřený zákazník / 22.05.2024
heurekaheurekaheurekaheurekaheureka


„Kvalita rychlost”

CHICSHOP.CZ - KVALITNÍ DÁMSKÁ MÓDA ONLINE

© 2024 Chicshop.cz | Lagarto.cz