To translate our pages please use the Google Translate:
Change language   |   Výběr měny  CZK   EUR 
Všetko skladom | Doručenie zadarmo nad €120 | Výmena alebo vrátenie do 14 dní
kos
Do pokladny
Přidáno do košíku

REKLAMACE

Pro řádné vyřízení reklamace nás prosím o tomto faktu informujte (telefonicky či e-mailem) a zboží nám zašlete na adresu Závodní 751/8, 415 01 Teplice či můžete zboží reklamovat osobně na naší výdejně stejné adresy.

Vyplňte také formulář, který by měl být součástí balíčku či je ke stažení níže. Tento dokument by měl obsahovat:

  • Jméno a příjmení
  • Číslo objednávky
  • Kontakt
  • Číslo bankovního účtu
  • Kód a název produktu, velikost
  • Popis závady/důvod reklamace
  • Podpis

Uchovejte si doklad o zaplacení poštovného, v případě kladného vyřízení reklamace, Vám bude proplaceno.

Reklamace bude co nejdříve vyřízena.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. V souladu se zákonem poskytujeme na zboží prodávané v internetovém obchodě www.chicshop.cz záruku v délce 24 měsíců. Záruční lhůta vzhledem k povaze našeho zboží začíná běžet převzetím zboží kupujícím, přičemž se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, mechanickým opotřebením a na opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době, nebo kupující provedl do výrobku neodborný zásah. Na všechno naše zboží vydáváme daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.

2.  přijetí vadného zboží k reklamaci vás budeme informovat, jakmile zboží od Vás obdržíme. Dále Vám bezodkladně po vyřízení reklamace vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace.

3. Pro případ zamítnuté reklamace Vám vydáme také písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po domluvě s Vámi prodloužit.

5. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

6. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

7. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

8. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny Vám bude příslušná platba dle Vaší volby vrácena převodem na bankovní účet, který jste uvedli reklamačním formuláři, případně jiným způsobem např. emailem.

9. Máte právo na úhradu nutných nákladů, které Vám vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci máte také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

10. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad a jejich označením (např. lepícím papírkem), které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona. Doklad o platbě poštovného si prosím uschovejte a kopii zašlete na náš email. Na základě tohoto dokladu vám v případě uznané reklamace částku za poštovné proplatíme. Doklad musí obsahovat zejména částku a správné údaje prodávajícího.

Formulář pro uplatnění reklamace stahujte ZDE

11. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k předání kupujícímu nebo kdy je předáno dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

12. Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

13. Pro uplatnění reklamace prosím zašlete reklamované zboží na adresu Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice 41501. Spolu se zbožím je potřeba do balíčku přiložit kopii faktury a napsat vyjádření k vadám věci.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete po kliknutí na odkaz zde. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak  doporučujeme nejdříve kontaktovat nás, abychom spolu celou věc vyřešili.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Veškerý obsah na internetových stránkách www.chicshop.cz je chráněn autorským právem zák. č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Kopírování, šíření tohoto obsahu a jakékoliv reprodukování je zakázané. V případě kopírování a jakéhokoliv reprodukování tohoto obsahu, budeme postupovat dle příslušných právních předpisů.


top
CHICSHOP.CZ - KVALITNÍ DÁMSKÁ MÓDA ONLINE